Historia

Skaningowa Diagnostyka Termoregulacyjna (STRD) wg modelu Heidelberskiego przeszła od początku swego powstania wiele modyfikacji. 
Historia STRD rozpoczyna się już w latach 50-tych, dzięki dr E. Schwamowi i dr Reehe powstają pierwsze fundamentalne zasady diagnostyki termoregulacyjnej. Kolejne zmiany wartości temperatury w zakresie podczerwieni określają tzw. regulację, czyli reakcje żywego organizmu na stymulację. Grupa naukowców z Uniwersytetu w skupiona wokół prof. G. Heima opracowuje naukowe standardy i procedury dokonywania pomiarów bezdotykowym czujnikiem podczerwieni. Uwieńczeniem ich prac jest program analizujący cyfrowy zapis wykonanych pomiarów. Z różnych względów jednak metoda ta nie jest dalej rozwijana. 

 

 

Metoda skanowania

Metoda skanowania polega na bezdotykowym pomiarze czujnikiem podczerwieni ciała człowieka, które poddane jest bodźcowi stresowemu. W tym przypadku bodźcem staje się ochłodzenie temperatury ciała, które osiąga się przez częściowe rozebranie się osoby badanej.
Skanowanie można przyrównać do badania USG gdzie sondę, a w tym przypadku analizator podczerwieni, przesuwamy według określonej procedury wzdłuż ciała człowieka, zbierając dane  czyli określone wartości temperatury w zakresie podczerwieni.
Podczas skanowania dokonywane są trzy kolejne pomiary w ustalonym porządku i czasie.
Otrzymany szereg wartości poddawany jest są matematycznej analizie celem znalezienia korelacji pomiędzy trzema pomiarami. Podczas wykonywania STRD analizujemy kilka tysięcy punktów zebranych z powierzchni ciała.
W trakcie badań nad metodą termoregulacyjną dokładnie opracowano i opisano mapę punktów potrzebną do oceny pomiaru termograficznego. Wszystkie pomiary zawierają normę, do której porównujemy otrzymane wartości z badania.


Skaningowa Diagnostyka Termoregulacyjna

Główne zalety metody STRD

 • Posiada certyfikację medyczną
 • Jest całkowicie bezinwazyjną metodą pomiaru
 • Pozwala całościowo ocenić kondycję psychofizyczną organizmu
 • Wykrywa zmiany na poziomie energetycznym (zanim pojawi się objaw chorobowy)
 • Pozwala dostrzec zasadniczą, pierwotną przyczyną zaburzeń w organizmie
 • Pozwala zaobserwować na poziomie energetycznym skutki długotrwale
 • stosowanych terapii
 • Charakteryzuje się wiedzą opartą na zaawansowanych dyscyplinach
 • naukowych
 • Jest powtarzalną metodą pomiarową
 • Wyniki pomiarów posiadają potwierdzenie kliniczne