CR-1

Czym jest CR-1?

System CR-1 stanowi kompleksowy systemem pomiarowy  bazujący na analizie obciążeń autonomicznego układu  nerwowego oraz zastosowaniu indywidualnie dobranej pod  daną osobę metody terapeutycznej.

Test VEGA

W ramach systemu wykorzystywane są elementy metody testowania zwanej Testem VEGA.
Test VEGA, nazywany też testem reakcji Schimmela lub w skrócie VRT (od ang. Vegetative Reflex Test) jest jednym z dokładniejszych narzędzi służących analizie obciążeń organizmu. Opiera się na  reakcjach organizmu na określone impulsy elektromagnetyczne.  

Wykonując Test VEGA wykorzystuje się metodę filtrowania elektrobiologicznego za pomocą tzw. wzmacniaczy sygnałów bioelektrycznych. Pozwala to precyzyjniej wykonać pomiar a przez to dostrzec złożone relacje zachodzące w organizmie, które trudniej jest ujawnić innymi metodami.  

Pomiar

Długość pomiaru wynosi około 30 minut. W trakcie pomiaru osoba trzyma w jednej dłoni elektrodę, natomiast do palców drugiej dłoni przykładana jest przez operatora urządzenia sonda detekcyjna.
Operator wysyła poprzez elektrodę impulsy elektryczne o niskim napięciu, które odbierane są przez receptory nerwowe znajdujące się na wewnętrznej stronie dłoni osoby poddawanej pomiarowi. Następnie przykładając sondę do receptorów nerwowych palców drugiej dłoni analizuje odpowiedź sygnałową płynącą z organizmu.

pomiar

Sprzęt i oprogramowanie

W ramach pomiaru używa się komputera wraz zainstalowanym oprogramowaniem analizującym sygnały, urządzenia pomiarowego VRT oraz połączonej z urządzeniem sondy i elektrody detekcyjnej, którymi przeprowadzany jest pomiar.

oprogramowanie

Zadzwoń i umów się na wizytę

Skorzystaj z pomocy specjalistów.

Zalety systemu

System CR-1 umożliwia obserwację szeregu procesów aktualnie toczących się w organizmie. Narządy i układy, których działanie jest zakłócane przewagą sympatycznego lub parasympatycznego układu nerwowego uaktywniają się w trakcie analizy.
Podczas pomiaru obserwujemy ponadto czy organizm odnotował obecność m.in.:

 • pasożytów
 • rozrostu flory bakteryjnej i grzybiczej
 • pleśni
 • wirusów
 • metali ciężkich
 • reakcji alergicznych na pyłki drzew, traw, roztoczy, pleśni, kurzu, sierści, metali, związków organicznych i nieorganicznych, jadów owadów
 • reakcji nietolerancji na poszczególne białka pokarmowe
 • reakcji nadmiernego stresu oksydacyjnego
zalety

Metody terapeutyczne

W ramach zaleceń terapeutycznych systemu CR-1 zalecana jest indywidualnie m.in.:

 • suplementacja witaminowo-mineralna
 • terapia ziołowa
 • lista produktów spożywczych niezalecanych w codziennej diecie
 • wizyta u odpowiedniego specjalisty w ramach zabiegu, konsultacji lub wykonania stosownych badań

Kto może skorzystać?

Do pomiaru można przystąpić w każdym wieku jednak operator zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania testu w przypadkach kiedy osoba:

 • posiada rozrusznik serca
 • jest w trakcie ciąży
 • choruje na epilepsję
 • jest fizycznie niezdolna do przeprowadzenia pomiaru

Przed rozpoczęciem pomiarów należy zdjąć z dłoni i przedramion biżuterię a także wszelkie opaski znajdujące się wokół nadgarstka oraz zegarek.


„Gabinet nie prowadzi działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654), w tym w szczególności nie udziela świadczeń zdrowotnych. Nie jest przychodnią lekarską ani medycznym laboratorium diagnostycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2004, Nr 144, poz.1529). Działania medycyny naturalnej nie zastępują leczenia konwencjonalnego u lekarza i diagnostyki medycznej. Aparaty używane przez nas w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz,U.107, poz.679 z późn. zm.) nie są urządzeniami medycznymi. Nasza oferta ma charakter doradztwa zdrowotnego.”