Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
Poniżej realizujemy obowiązek informacyjnych dotyczący przetwarzanych Państwa danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej “RODO”.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Bartłomiej Osowski, ul. Zacisze 18, 62-571 Żychlin, NIP: 665-260-67-66, prowadzący działalność paramedyczną pod nazwą CREVITA Bartłomiej Osowski, ul. Zacisze 18, 62-571 Żychlin.

2. Pani/Pana dane osobowe uzyskane z formularza kontaktowego będą przetwarzane w celu przesyłania odpowiedzi, w szczególności o naszej działalności, o naszej ofercie, a także w innych sprawach poruszonych przez Panią/Pana za pośrednictwem formularza.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych osobowych może też być niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe, które uzyskaliśmy będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez nas działalności, jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia komunikacji lub wyjaśnienia sprawy podniesionej przez Panią/Pana za pośrednictwem formularza, w tym do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla tego celu, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dłuższego przetwarzania.

5. W każdym czasie ma Pani/Pan prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przetwarzamy. Aby to zrobić należy napisać na adres
gabinet@crevita.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numer 781 108 361.
W każdym czasie przysługuje także prawo sprostowania (poprawiania) danych.
Ma Pani/Pan prawo żądania od usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dalszego przetwarzania.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego:Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić lub utrudnić komunikację z Panią/Panem i udzielenie właściwej odpowiedzi lub pomocy.

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą nasi współpracownicy, którzy pomagają nam prowadzić naszą działalność,
w tym komunikować się z Państwem (tj. podmioty świadczące usługi hostingu, usługi bezpieczeństwa danych i inne usługi informatyczne, w tym wysyłkę informacji drogą elektroniczną).

9. Cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dokonać można wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy na stronie www.crevita.pl, wysyłając informację na adres gabinet@crevita.pl lub bartekosowski7@gmail.com, kontaktując się telefonicznie pod numer 783 108 361 lub słownie podczas wizyty w gabinecie.

10. Nie przetwarzamy danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem formularza kontaktowego w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosujemy profilowania.

11. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe to:
-imię i nazwisko
-adres do korespondencji listownej
-adres e-mail

-dokumentacja medyczna

12. Przetwarzane przez nas Pani/Pana dane osobowe przechowywane są w sposób bezpieczny na zabezpieczonych hasłem nośnikach danych z ograniczonym dostępem do zasobów i baz danych. Backupy zasobów i baz są zabezpieczone hasłem oraz dodatkowo odseparowane od systemów źródłowych.